Μια τεχνολογία απευθείας εκπομπής θερμότητας στα στερεά σώματα, χωρίς θέρμανση του ενδιάμεσου αέρα.

Η Υπέρυθρη Θέρμανση είναι μια καινοτόμος τεχνολογία εκπομπής υπέρυθρης θερμότητας, στο ίδιο μήκος κύματος με αυτή που εκπέμπει ο ήλιος, αλλά και το ανθρώπινο σώμα. Η εκπομπή αυτής της ενέργειας είναι επίσης γνωστή και ως Βιογενετικό Υπέρυθρο, ενώ έχει επιστημονικά αποδειχθεί η ευεργετική της επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό.
Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει την απευθείας θέρμανση των στερεών σωμάτων, είτε οργανικών, είτε ανόργανων (ανθρώπων, ζώων και αντικειμένων), χωρίς την ανάγκη θέρμανσης του ενδιάμεσου αέρα. Κατά συνέπεια, οι απώλειες της θερμικής ενέργειας είναι πρακτικά μηδενικές, αφού η Υπέρυθρη Θερμότητα μεταφέρεται ομοιογενώς στα σώματα, ακόμη κι αν δεν υπάρχει ενδιάμεσος αέρας.
Η θέρμανση με υπέρυθρη ακτινοβολία αναπτύχθηκε από ιατρικούς επιστήμονες και αξιοποιείται για τις αποστολές του ανθρώπου στο διάστημα, τις θερμοκοιτίδες, τις σάουνες αλλά και μια ποικιλία από θεραπευτικές εφαρμογές. Πρόκειται για την πλέον εξελιγμένη, ασφαλή και αποδοτική τεχνολογία θέρμανσης, με τα περισσότερα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Διότι δεν ανακινεί θερμές μάζες αέρα, αλλά προάγει τον φυσικό τρόπο θέρμανσης

Η Υπέρυθρη Θέρμανση είναι ο μόνος τρόπος θέρμανσης που μιμείται πιστά τον φυσικό τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η θερμότητα στο ίδιο μας το ηλιακό σύστημα ή αν θέλετε τον τρόπο με τον οποίο μας ζεσταίνει ο ήλιος καθημερινά. Ο τρόπος που η φύση επέλεξε να ζεσταίνει το ανθρώπινο σώμα δεν είναι τα ρεύματα θερμού αέρα, αλλά η έκθεσή μας στην ευεργετική Υπέρυθρη Θερμότητα του ήλιου. 

Τα συμβατικά μέσα θέρμανσης που αξιοποιούνται ευρέως σήμερα, βασίζονται κατ’ εξοχήν στην κυκλοφορία θερμών ρευμάτων αέρα, κάτι που αντιτίθεται άμεσα στον φυσικό τρόπο διάδοσης της θερμότητας και είναι – τελικά – επιβλαβές για τον άνθρωπο. Η θέρμανση με ρεύματα ζεστού αέρα, είναι ασύμβατη με τα κύτταρα των έμβιων οργανισμών. 

Τόσο τα καλοριφέρ όσο και τα κλιματιστικά και τα αερόθερμα, δεσμεύουν τον κρύο αέρα από το δάπεδο του χώρου και τον ανακυκλοφορούν ζεσταμένο, με «βίαιο» τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι η ανάδευση της σκόνης και των μικροοργανισμών στο χώρο, ενώ παράλληλα, οι γύρω τοίχοι που είναι πιο ψυχροί από τον αέρα, υγροποιούν μέρος αυτού που επικάθεται επάνω τους (δημιουργείται δηλαδή υγρασία).

Επίσης, τα μέσα θέρμανσης που αξιοποιούν τα ρεύματα αέρα παρουσιάζουν και ένα ακόμη μειονέκτημα, που δεν είναι άλλο από την διαφορά θερμοκρασίας στα δομικά στοιχεία του χώρου, όπου μεταξύ οροφής και δαπέδου παρατηρείται διαφορά έως και 7°C.

Ένας ιατρός – πνευμονολόγος λοιπόν, είναι εύκολο να σας εξηγήσει τις επιβλαβείς συνέπειες της κυκλοφορίας της σκόνης και των μικροοργανισμών στον αέρα που αναπνέετε, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε κρίσεις άσθματος και αλλεργικές εξάρσεις.

Η Υπέρυθρη Θέρμανση από την άλλη, ζεσταίνει το χώρο «ήπια» και ομοιόμορφα και έτσι, όχι μόνο δεν αναδεύει τη σκόνη αλλά εξασφαλίζει και την ομοιογενή θερμοκρασία των δομικών στοιχείων, με διαφορές ίσες ή μικρότερες των μόλις

Το ότι θερμαίνουν τον αέρα, προκαλώντας απώλειες θερμότητας και υπερβολική σπατάλη χρημάτων.
Τα συμβατικά μέσα θέρμανσης (καλοριφέρ, αερόθερμα, κλιματιστικά) παρουσιάζουν πρακτικά προβλήματα όπως:

·                          Ανόμοια κατανομή της θερμότητας.

·                          Διαφοροποιήσεις έως και 7°C μεταξύ οροφής και δαπέδου.

·                          Άμεση θερμική απώλεια κατά τον αερισμό του χώρου.

·                          Ο θερμός αέρας χάνεται άμεσα μόλις ανοίξετε τα παράθυρα και χρειάζεται πολλή ώρα για να επανέλθει επαρκής θερμότητα στο χώρο.

Ως προς τα θέματα υγείας, τα συμβατικά μέσα θέρμανσης δημιουργούν:

·                          Ανάδευση σκόνης. Τα ανοδικά ρεύματα του θερμού αέρα μεταφέρουν τη σκόνη και τα μικρόβια προς τα πάνω, ανακυκλώνοντάς τα στο χώρο, εντείνοντας τον κίνδυνο αλλεργιών.

·                          Ψυχρές και υγρές επιφάνειες. Ο αέρας δεν μεταδίδει αποδοτικά τη θερμότητα στα στερεά σώματα και έτσι οι τοίχοι αργούν να ζεσταθούν, παραμένοντας πάντα ψυχρότεροι από τον αέρα. Ο ζεστός αέρας που έρχεται σε επαφή με τους ψυχρούς τοίχους, υγροποιείται και μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μούχλας.

Τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούν οφείλονται σε:

·                          Υψηλό κόστος λειτουργίας. Η κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει αυξημένο κόστος, σε συνδυασμό με την ανοδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Η ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας, παραμένει φθηνότερη σχεδόν κατά 40% σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης.

·                          Υψηλό κόστος συντήρησης. Οι καυστήρες και τα κλιματιστικά φέρουν μηχανικά μέρη και άρα πρέπει να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά.

·                          Υψηλό κόστος εγκατάστασης. Τα κεντρικά συστήματα θέρμανσης (λέβητες, καλοριφέρ, κλιματιστικά κ.λ.π.) έχουν υψηλό κόστος και απαιτήσεις χώρου (σε τετραγωνικά) για την εγκατάστασή τους.

·                          Απώλεια μόνωσης λόγω υγρασίας. Οι υγροί τοίχοι οδηγούν σε απώλεια μόνωσης, που με τη σειρά της οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Στο ότι δεν θερμαίνει τον αέρα, αλλά απευθείας τα στερεά σώματα.

Τα οφέλη της επιλογής πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης έναντι οποιουδήποτε άλλου συμβατικού μέσου θέρμανσης είναι πολλαπλά και αφορούν άμεσα τόσο την τσέπη σας όσο και την υγεία σας!

Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης προσφέρουν μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% σε σχέση με τα συμβατικά θερμαντικά μέσα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και 80% σε σχέση με τα κλιματιστικά και τα συμβατικά ηλεκτρικά θερμαντικά. 

Είναι εξαιρετικά απλά και ασφαλή στην εγκατάσταση και τη χρήση τους και προσφέρουν επίσης:
• Απέριττη αισθητική
• Υγιεινό, φυσικό τρόπο θέρμανσης
• Εντελώς αθόρυβη λειτουργία
• Αξιοπιστία λόγω απουσίας κινούμενων μηχανισμών
• Περιορισμό της κυκλοφορίας της σκόνης στο χώρο
• Αποτροπή δημιουργίας μούχλας στους τοίχους
• Τόνωση του ανοσοποιητικού
• Αντιμετώπιση ρευματισμών

Απόλυτα ασφαλής!
Ακούγοντας τη λέξη “ακτινοβολία” πράγματι, οι περισσότεροι από εμάς ανησυχούν. Η ακτινοβολία έχει πολλές μορφές, άλλες επιβλαβείς, π.χ. υπεριώδης και άλλες ωφέλιμες για τον ανθρώπινο οργανισμό, π.χ. υπέρυθρη.

Η υπέρυθρη (υπό – ερυθρή, χαμηλότερες συχνότητες από το φως) ακτινοβολία αξιοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε μια ποικιλία από ιατρικές εφαρμογές, ευεργετικές για τον άνθρωπο. Η ευεργετική αυτή ακτινοβολία αποτελεί το κύριο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, την οποία και δεχόμαστε όλοι καθημερινά. Αντίθετα, το υπεριώδες (υπέρ – ιώδες, υψηλότερες συχνότητες από το φως) μέρος της ακτινοβολίας του ήλιου είναι επιβλαβές και πρέπει να αποφεύγεται η μακρά έκθεση σε αυτό. 

Γιατί αποτελούσε τεχνολογία που ακόμη και σήμερα, αξιοποιείται σε επιστημονικές εφαρμογές.
Παρά το ότι η Υπέρυθρη Θέρμανση είναι μια τεχνολογία που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι και μια τεχνολογία που αφορούσε κυρίως σε Ιατρικές και Επιστημονικές Εφαρμογές. Μόλις πρόσφατα άρχισε να γίνεται γνωστή στο ευρύ κοινό αλλά και αρκετά προσιτή για τον μέσο καταναλωτή.

Η επίτευξη ιδανικής ισορροπίας στο χώρο, μεταξύ δροσιάς και ζέστης.
Με τον όρο Θερμική Άνεση, εκφράζουμε το πόσο άνετα αισθανόμαστε σε ένα χώρο σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία των δομικών στοιχείων του και του αέρα.
Ο βαθμός αυτός καθορίζεται άμεσα από τη θερμοκρασία του αέρα, σε συνάρτηση με τη διαφορά θερμοκρασίας των τοίχων, της οροφής, των παραθύρων και του πατώματος, αλλά και του ποσοστού υγρασίας του χώρου. Κάθε μεταβολή στο συνδυασμό αυτών των στοιχείων δημιουργεί και μια άμεσα αντιληπτή μεταβολή στο δείκτη Θερμικής Άνεσης.
Ένα “θερμικά άνετο” δωμάτιο λοιπόν, έχει μια θερμοκρασία επιφανειών και αέρα που δεν διαφέρει περισσότερο από 2°C και κυμαίνεται μεταξύ 20°C και 22°C. Όσο μεγαλύτερη η θερμοκρασία των επιφανειών, τόσο μεγαλύτερος και ο βαθμός θερμικής άνεσης. Κατά συνέπεια, τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης είναι ιδανικά για τη δημιουργία “θερμικά άνετων” χώρων, αφού εξασφαλίζουν διαφορά θερμοκρασίας ίση η μικρότερη των 2°C μεταξύ των επιφανειών του χώρου.
Στο αριστερό διάγραμμα μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα την περιοχή θερμικής άνεσης που αφορά σε μια ευρύτερη ομάδα ατόμων, με διαφορετική ανοχή – αντίληψη της θερμοκρασίας. Για παράδειγμα λοιπόν, μπορείτε να δείτε πως εντός της λευκής ζώνης, οι πιθανές συνθήκες θερμικής άνεσης μπορούν να επιτευχθούν τόσο στην περίπτωση που ο αέρας και οι τοίχοι έχουν ίση θερμοκρασία (π.χ. 23°C), όσο και αν οι τοίχοι έχουν π.χ. θερμοκρασία 23°C και ο αέρας 19,5°C αντίστοιχα. Το ζητούμενο – και αυτό που επιτυγχάνει η Υπέρυθρη Θέρμανση – είναι η θερμοκρασία του αέρα, να μην υπερβαίνει αυτή των τοίχων, σε καμία περίπτωση.

Μεγιστοποιώντας τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική.

Με δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και εκπέμπουν τη θερμότητα τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης, παρουσιάζονται τα παρακάτω ενεργειακά πλεονεκτήματα:
·                          Μικρά φορτία ενέργειας για τη θέρμανση του χώρου
Σε αντίθεση με τα κλιματιστικά, τα αερόθερμα και τα καλοριφέρ, τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης ζεσταίνουν απευθείας τα δομικά στοιχεία του χώρου και τους ανθρώπους, χωρίς απώλειες για τη θέρμανση του ενδιάμεσου αέρα. Τα συμβατικά μέσα θέρμανσης χρειάζεται να λειτουργήσουν πολλές περισσότερες ώρες από τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης προκειμένου να επιτύχουν – μάλιστα – υποδεέστερα αποτελέσματα ως προς τη θέρμανση του χώρου.
·                          Διατήρηση της θερμότητας ακόμη και μετά από αερισμό του χώρου
Τα θερμαντικά μέσα που βασίζονται στην κυκλοφορία ρευμάτων θερμού αέρα έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Με το που θα ανοίξετε τα παράθυρά σας, ο θερμός αέρας του χώρου θα χαθεί άμεσα και θα χρειαστεί πολλή ώρα μέχρι ο χώρος σας να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα θερμοκρασίας. Στο μεταξύ, όλη η ενέργεια που καταναλώσατε θα πάει χαμένη.
Αντίθετα, η Υπέρυθρη Θερμότητα απορροφάται από τα δομικά στοιχεία του χώρου και παραμένει σε αυτά, χωρίς να επηρεάζεται από τον αέρα του χώρου. Ακόμη κι αν ανοίξετε τα παράθυρα, μόλις τα κλείσετε ο χώρος θα επανέλθει στα ίδια επίπεδα θερμικής άνεσης.
               Μεγιστοποίηση μόνωσης από την αφύγρανση των τοίχων
Η υγρασία είναι καλός αγωγός της θερμότητας και άρα ένας υγρός τοίχος μεταφέρει την εσωτερική θερμότητα προς το εξωτερικό περιβάλλον, προκαλώντας άμεσες απώλειες. Μεταδίδοντας τη θερμότητα απευθείας στους τοίχους και τα υπόλοιπα στερεά σώματα του χώρου, η Υπέρυθρη Θέρμανση στεγνώνει την υγρασία βαθιά μέσα στα υλικά, με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση της θερμότητας και τη σαφώς μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για τη διατήρησή της.

Διεισδύοντας στα δομικά στοιχεία του χώρου.
Βασική αρχή: Η υγρασία μεταφέρεται από τις θερμότερες στις ψυχρότερες επιφάνειες. Από τον ζεστό αέρα στους ψυχρότερους τοίχους.
Η Υπέρυθρη Θέρμανση εξασφαλίζει την διαρκή, σταθερή θέρμανση όλων των επιφανειών του χώρου και δεν βασίζεται στη θέρμανση των ρευμάτων αέρα, τα οποία επικάθονται στους ψυχρούς τοίχους με συνέπεια τη δημιουργία υγρασίας.
Έτσι, τα δομικά στοιχεία του χώρου δεν θερμαίνονται απλώς επιφανειακά, αλλά και εσωτερικά, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην υγροποιείται ο αέρας στην επιφάνειά τους, αλλά και να στεγνώνει η όποια υγρασία είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό τους. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η εξαιρετική και άμεση αφύγρανση του χώρου, αλλά και η δραματική ενίσχυση της μόνωσης του, μιας και οι στεγνοί τοίχοι είναι οι καλύτεροι μονωτές. Το μόνο ποσοστό υγρασίας που μένει στο χώρο αφορά στον αέρα, ο οποίος δεν ξεραίνεται, αλλά αντίθετα παραμένει επαρκώς υγρός και υγιεινός.

Όχι, δεν έχουν κανένα κινούμενο μέρος.
Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης είναι απλές επίπεδες επιφάνειες χωρίς κανένα κινούμενο μηχανισμό.

Με ένα απλό, ελαφρώς  νωπό πανί ή με ένα “φτερό” ξεσκονίσματος.
Αφού τα πάνελ κρυώσουν εντελώς, σκουπίστε τα με ένα μαλακό ύφασμα, ελαφρώς νοτισμένο με νερό.   Σε περίπτωση εκτύπωσης, μην χρησιμοποιήσετε κανένα υγρό και καθαρίστε τα μόνο με ένα πολύ απαλό ξεσκονόπανο ή «φτερό».

Ευεξία, μείωση ρευματικών πόνων, βελτίωση αναπνοής είναι μόνο μερικά από τα οφέλη.

Τα οφέλη για την υγεία από την χρήση πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης είναι πολλαπλά και προέρχονται από τόσο από τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα όσο και από τον τρόπο λειτουργίας των πάνελ. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

·                          Καθαρότερος αέρας στο χώρο
Λόγω του ότι τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης δεν προκαλούν «βίαια» ρεύματα θερμού και ψυχρού αέρα, δεν ευνοούν αντίστοιχα και την ανάδευση της σκόνης και των μικροοργανισμών στο χώρο. Κατά συνέπεια, μειώνονται δραματικά τα περιστατικά αλλεργικών αντιδράσεων και κρίσεων άσθματος.

·                          Τοίχοι χωρίς υγρασία
Λόγω του ότι τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης ζεσταίνουν απευθείας τα δομικά στοιχεία του χώρου, οι τοίχοι είναι πάντοτε πιο θερμοί από τον αέρα, ο οποίος αντίστοιχα, δεν υγροποιείται όταν έρχεται σε επαφή μαζί τους. Επιπλέον, είναι γνωστό πως ο καλύτερος μονωτής είναι ο στεγνός τοίχος. Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης εξασφαλίζουν διαρκώς στεγνά δομικά στοιχεία που θερμαίνονται σε βάθος.

·                          Κορυφαία θερμική άνεση
Η κακή θέρμανση σε οποιοδήποτε χώρο δημιουργεί ενοχλήσεις στο νευρικό σύστημα και ανεβάζει την πίεση. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Υπέρυθρη Θέρμανση, εξασφαλίζει ένα άνετο κλίμα στο χώρο για τους ανθρώπους και τα κατοικίδια , με υγιεινή ποσότητα υγρασίας στο αέρα (ο αέρας δεν ξεραίνεται).

·                          Αντιμετώπιση κρυολογημάτων και ρευματισμών
Η Υπέρυθρη Θέρμανση ζεσταίνει τόσο επιφανειακά όσο και σε βάθος, φτάνοντας στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος και διεγείροντας την κυκλοφορία του αίματος.

Είναι εξαιρετικά απλά, αφού δεν έχουν μηχανικά ή λειτουργικά μέρη
Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης είναι εξαιρετικά απλά στη χρήση τους, με μόνη απαίτηση από εσάς τη σύνδεση με την παροχή ρεύματος. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίησή τους γίνεται απλά με τη σύνδεση στο ρεύμα. Σας προτείνουμε μαζί με την αγορά κάθε πάνελ και την αγορά ενός θερμοστάτη ή χρονοδιακόπτη ή μιας πιο αποδοτικής λύσης του συνδυασμού  θερμοστάτη με χρονοδιακόπτη για κάθε πάνελ.

Σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο.
Πρακτικά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τους χώρους όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης. Τα πάνελ αποδίδουν ιδανικά σε κλειστούς χώρους (ή χώρους που κλείνουν με παράθυρα), αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους, χάρη στην άμεση μετάδοση της θερμότητας στο ανθρώπινο σώμα, ανεξάρτητα από τον ενδιάμεσο αέρα.Ιδανικοί χώροι για τις κατοικίες είναι τα δωμάτια συχνής διαβίωσης (π.χ. σαλόνι, κρεβατοκάμαρα), ενώ άμεσα είναι τα οφέλη εγκατάστασης πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης στις εξοχικές κατοικίες, ειδικά αν αυτές βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές. Η μοναδική ικανότητα των πάνελ Infrared στην αποβολή της υγρασίας, θα ευνοήσει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αυτές.Επίσης, τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε πολύ μεγάλους χώρους, οι οποίοι είναι αδύνατο να θερμανθούν συνολικά με οποιοδήποτε συμβατικό μέσο θέρμανσης που βασίζεται στην ανακύκλωση θερμών αέριων μαζών. Η εγκατάστασή σε στρατηγικά σημεία (τοίχους και οροφή) ώστε να θερμαίνουν μόνο τους χώρους όπου βρίσκονται οι άνθρωποι τις περισσότερες ώρες, εξασφαλίζει άριστη θέρμανση και οικονομία, αφού δεν απαιτείται πλέον η συνεχής λειτουργία κάποιου μεγάλου και ενεργοβόρου συστήματος θέρμανσης.
Τα πλεονεκτήματα της απευθείας μετάδοσης της θερμότητας στα σώματα ωφελούν άμεσα πολλές ακόμη περιπτώσεις χώρων όπως:
·                          Χώρους εστίασης
·                          Εργοστάσια, βιοτεχνίες και αποθήκες
·                          Μεγάλες αίθουσες αναμονής
Κλινικές και χώρους θεραπείας νοσημάτων του αναπνευστικού

Σε ποια σημεία του χώρου μπορώ να εγκαταστήσω τα πάνελ;

Στην οροφή και τους τοίχους, αλλά και στο δάπεδο, με χρήση βάσης.

Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης μπορούν να εγκατασταθούν στον τοίχο και στην οροφή ή στο δάπεδο, τοποθετημένα στην προαιρετική κινούμενη βάση δαπέδου ώστε να μπορείτε να τα μετακινείτε σε όλους τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες σας.Βασική λεπτομέρεια που θα πρέπει να προσέξετε είναι πως τα πάνελ θα πρέπει να «κοιτάζουν» προς τους εσωτερικούς τοίχους του χώρου και όχι π.χ. προς τα παράθυρα. Συμβουλευτείτε μας για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τα σωστά σημεία τοποθέτησης των πάνελ υπερύθρων στο χώρο σας.

Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και προσφέρονται σε  διαστάσεις 60*x80* εκ. ή 80*x100*εκ. για τοποθέτηση στον τοίχο. την οροφή ή στην μετακινούμενη βάση. Το βασικό πλεονέκτημα των πάνελ οροφής, είναι η ευρεία διάχυση της θερμότητας, ενώ τα πάνελ επιτοίχιας τοποθέτησης «στοχεύουν» περισσότερο προς το σημείο όπου κάθονται οι χρήστες, ανάλογα με το χώρο. Ένας συνδυασμός πάνελ οροφής και τοίχου μπορεί κατά περίπτωση να είναι ο ιδανικός τρόπος για να επιτευχθεί η πλέον αποτελεσματική θερμική απόδοση.
Όταν ένα πάνελ είναι επαρκές για τα τετραγωνικά του χώρου σας, θα σας ζεστάνει όπου κι αν το τοποθετήσετε, αρκεί να μην εμποδίζεται από ξένα αντικείμενα όπως π.χ. έπιπλα ή κουρτίνες. Σε ένα μεγαλύτερο χώρο, ενδείκνυται η τοποθέτηση των επιτοίχιων πάνελ κοντά στο χρήστη και σε ύψος 1 μέτρου, μιας και η ένταση της ακτινοβολίας μειώνεται με το τετράγωνο της απόστασης. Το βασικό πλεονέκτημα της κοντινής τοποθέτησης είναι πως ο χρήστης δεν χρειάζεται να περιμένει να ζεσταθούν τα δομικά στοιχεία του χώρου για να ζεσταθεί και ο ίδιος. Μέσα σε περίπου 10 λεπτά, όπου το πάνελ θα έχει πλέον φτάσει τη μέγιστη σταθερή του απόδοση, ο χρήστης μπορεί να απολαύσει τη ζέστη πριν καν βελτιστοποιηθεί η συνολική θερμοκρασία του χώρου.
Δείτε τα παρακάτω σχήματα σχετικά με τη σωστή τοποθέτηση των πάνελ.

Ο θερμοστάτης χώρου είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος σε συνδυασμό με την θερμοσυσσωρευτική ικανότητα των πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης, μιας και μπορεί να διακόψει τη λειτουργία τους έτσι ώστε να εξοικονομεί ενέργεια καθώς τα πάνελ εξακολουθούν να ζεσταίνουν το χώρο χάρη στα συσσωρευμένα αποθέματα θερμότητας.
Για την επίτευξη της ιδανικής θερμικής απόδοσης, σας προτείνουμε μαζί με την αγορά κάθε πάνελ και την αγορά ενός θερμοστάτη ή μιας πιο αποδοτικής λύσης του συνδυασμού χρονοδιακόπτη με θερμοστάτη για κάθε πάνελ.

Θα σας προσφέρει άψογο αισθητικό και θερμαντικό αποτέλεσμα, με μέγιστη εξοικονόμηση χρημάτων.

Σε σχέση με την εγκατάσταση συμβατικών μέσων θέρμανσης όπως π.χ. τα καλοριφέρ ή τα κλιματιστικά, το όφελος της εγκατάστασης πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης είναι πολλαπλό! Γιατί;
·                          Χαμηλό κόστος εγκατάστασης
Σε σχέση με το κόστος ενός καυστήρα, της απαιτούμενης υδραυλικής εγκατάστασης και των καλοριφέρ ή αντίστοιχα της εγκατάστασης κλιματιστικών και των εξωτερικών τους μονάδων, τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης το μόνο που χρειάζονται είναι μια απλή παροχή ρεύματος δίπλα από το σημείο όπου θα εγκατασταθούν (τόσο για την απευθείας σύνδεση του πάνελ όσο και για την εγκατάσταση χρονοδιακόπτη/θερμοστάτη κ.λ.π.). Έτσι, γλιτώνετε τα υπέρογκα ποσά για όλες τις παραπάνω εργασίες.

·                          Περισσότερα ελεύθερα τετραγωνικά χώρου

Η εγκατάσταση ενός λέβητα και αντίστοιχης δεξαμενής πετρελαίου, θερμαντικών σωμάτων, κλιματιστικών κ.λ.π., καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο, όπως π.χ. από αποθηκευτικούς χώρους, το δάπεδο και τους τοίχους της βεράντας (κλιματιστικές μονάδες).
·                          Ασφάλεια εγκατάστασης
Με γνώμονα την απουσία υδραυλικών στοιχείων στην όλη εγκατάσταση, τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης εξαλείφουν τον κίνδυνο πλημμύρας από πιθανή βλάβη στο σύστημα κυκλοφορίας νερού των καλοριφέρ.

Τι πρέπει να προσέξω ως προς την ηλεκτρική μου εγκατάσταση προτού αγοράσω πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης;

Το αν η εγκατάσταση εξυπηρετεί το απαιτούμενο συνολικό φορτίο σε Watt.

Η κατανάλωση ενός πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης μπορεί να ανέλθει έως και τα ΄700W, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός του. Αρκεί ακόμη και μια μονοφασική παροχή ρεύματος για κάθε πάνελ, αλλά στην περίπτωση που πρόκειται να εγκαταστήσετε μεγάλο αριθμό θερμαντικών στο χώρο σας, καλό είναι η ηλεκτρική εγκατάστασή σας να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ίσως χρειαστεί να περάσετε επιπλέον παροχές.Για κάθε ενδεχόμενο, συμβουλευτείτε τον Ηλεκτρολόγο σας, αφού πρώτα προσδιορίσετε το άθροισμα της κατανάλωσης των πάνελ που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε.

Το αν η εγκατάσταση εξυπηρετεί το απαιτούμενο συνολικό φορτίο σε Watt.

Η κατανάλωση ενός πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης μπορεί να ανέλθει έως και τα ΄700W, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός του. Αρκεί ακόμη και μια μονοφασική παροχή ρεύματος για κάθε πάνελ, αλλά στην περίπτωση που πρόκειται να εγκαταστήσετε μεγάλο αριθμό θερμαντικών στο χώρο σας, καλό είναι η ηλεκτρική εγκατάστασή σας να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ίσως χρειαστεί να περάσετε επιπλέον παροχές.Για κάθε ενδεχόμενο, συμβουλευτείτε τον Ηλεκτρολόγο σας, αφού πρώτα προσδιορίσετε το άθροισμα της κατανάλωσης των πάνελ που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε.

Σε σχέση με τα μέχρι τώρα γνωστά θερμαντικά μέσα (καλοριφέρ, αερόθερμα, κλιματιστικά) θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας πως τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης αποτελούν πομπούς θερμότητας και όχι συστήματα που αναδεύουν θερμές αέριες μάζες.

Μετά την αγορά τους και κατά την πρώτη τους εγκατάσταση, ανάλογα με τις παρούσες κλιματικές συνθήκες, την ποσότητα υγρασίας, τα τετραγωνικά του χώρου και τα δομικά του υλικά, θα χρειαστεί ένας ορισμένος χρόνος για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση του κάθε πάνελ. Μην βιαστείτε να κρίνετε την αποτελεσματικότητα της Υπέρυθρης Θέρμανσης, καθότι ανάλογα με τις παραπάνω μεταβλητές, ενδέχεται να μπορέσετε να απολαύσετε άμεσα τα οφέλη της ή να χρειαστούν έως και μερικές μέρες συνεχούς λειτουργίας των πάνελ μέχρι το κλίμα του χώρου σας να βελτιστοποιηθεί και οι απαιτήσεις ωρών λειτουργίας των πάνελ να είναι ελάχιστες προκειμένου να κρατήσετε σταθερή τη θερμοκρασία του χώρου σας.

Η τοποθέτηση των πάνελ σας πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοσή τους.
·                          Μην εγκαταστήσετε τα πάνελ κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες και μην προκαλέσετε το βρέξιμο ή βύθισμα του σε νερό.
·                          Μην καλύπτετε τα θερμαντικά πάνελ με αντικείμενα ή υφάσματα, καθότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος υπερθέρμανσης.
·                          Μην τρίβετε ή αλλοιώνετε το φινίρισμα της πρόσοψης του πάνελ, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε καταστροφή της επιφάνειάς του με άμεση επίπτωση στην απόδοσή του.
·                          Κάθε θερμαντικό πάνελ θα πρέπει να απέχει από άλλα αντικείμενα τουλάχιστον μισό μέτρο από την πρόσοψή του και 10εκ. από τα πλάγια.

Το ύψος τοποθέτησης των πάνελ επιτοίχιας στήριξης, καλό είναι να είναι σε απόσταση 1-1,3 μέτρα από το πάτωμα, ανάλογα αν είναι οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση (ιδανικά κάπου στη μέση του τοίχου, να είναι στην ίδια απόσταση μέχρι το πάτωμα και την οροφή).  Σε περίπτωση χώρου με ψηλά ταβάνια, ο κανόνας στη μέση του τοίχου δεν ισχύει, τοποθετούμε το πάνελ σε απόσταση 1-1,3 μέτρα από το πάτωμα, για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης. Όταν θέλουμε να εστιάσουμε την υπέρυθρη ακτινοβολία σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο (π.χ. το κρεβάτι, το γραφείο), μπορούμε να τοποθετήσουμε το πάνελ ακόμα πιο χαμηλά.

  Μην αφήνετε μικρά παιδιά κοντά στα πάνελ, παρά τον ελάχιστο κίνδυνο εγκαύματος. Τα θερμαντικά πάνελ είναι ηλεκτρικές συσκευές υψηλής τάσης και σε κάθε περίπτωση αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά που ακόμη δεν γνωρίζουν τις συνέπειες ενός ηλεκτρικού ατυχήματος.

Όχι απαραίτητα. Η τοποθέτηση είναι πολύ απλή.

Όχι απαραίτητα, εκτός αν θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πλήρες σύστημα ελέγχου με θερμοστάτες. Είναι πολύ εύκολο να τοποθετήσετε τα πάνελ και μόνοι σας. Ως προς την επιτοίχια τοποθέτηση καθώς επίσης και την τοποθέτηση στην οροφή, αρκεί να γνωρίζετε το χειρισμό ηλεκτρικού τρυπανιού για τις απαραίτητες οπές. Καλό θα είναι κατά την εγκατάσταση των πάνελ να σας βοηθήσει και ένα δεύτερο άτομο.

Τα πάνελ τοποθετούνται στον τοίχο με δύο ή στην οροφή με τέσσερα σημεία στήριξης, μέσα από τα οποία περνούν βίδες οι οποίες καταλήγουν στα ούπατ. Ανάλογα με τη φύση και το μοντέλο, κάθε πάνελ φέρει διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται τα στηρίγματά του. Συμβουλευτείτε το συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Ο χρόνος εξαρτάται άμεσα από τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες και μερικούς ακόμη παράγοντες.

Με δεδομένο το ότι έχει καλυφθεί η απαιτούμενη αναγκαία ισχύς σε Watt για το χώρο, ο χρόνος που απαιτείται να λειτουργήσουν τα πάνελ δεν είναι δεδομένος, αλλά εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες όπως:
Τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία
Σε μια πιο ζεστή μέρα, η επιθυμητή θερμοκρασία θα επιτευχθεί ευκολότερα.
Επίπεδο επιθυμητής θερμοκρασίας
Όσο υψηλότερη η θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει στο θερμοστάτη, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να επιτευχθεί.
Θερμικές απώλειες χώρου
Ένας καλά μονωμένος χώρος θα φτάσει πολύ πιο γρήγορα στην επιθυμητή θερμοκρασία, από ότι ένας χώρος δίχως μόνωση και άρα, με μεγάλες απώλειες θερμότητας.
Επίπεδα υγρασίας στο χώρο και εξωτερικά
Για χώρους με αυξημένη υγρασία στους τοίχους όπως και για περιοχές με αυξημένη υγρασία, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος να αποδόσει ένα υπέρυθρο πανελ στην μέγιστη κάλυψή του.

Ο χρόνος εξαρτάται άμεσα από τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες και μερικούς ακόμη παράγοντες.

Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης μπορούν να βοηθήσουν στην αποβολή της υγρασίας από τους τοίχους, αλλά ο χρόνος που απαιτείται για να γίνει αυτό, εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων:
Εξωτερική θερμοκρασία & κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής
Οι πιο ζεστές μέρες καθώς και μια κλιματική περιοχή με χαμηλά ποσοστά υγρασίας είναι παράγοντες που θα ευνοήσουν την ταχύτερη αποβολή της υγρασίας από τους τοίχους.
Ποσοστό υγρασίας του χώρου πριν τη χρήση των πάνελ
Αν ο χώρος ήταν ήδη αρκετά υγρός πριν από την εγκατάσταση των πάνελ, τότε θα χρειαστεί σαφώς περισσότερος χρόνος για την αποβολή της υγρασίας, σε σχέση με έναν χώρο εξ’ αρχής πιο ξηρό.
Σημειώστε φυσικά πως αν ο χώρος έχει ήδη υποστεί ορατές ζημιές από την υγρασία, τότε θα χρειαστεί επισκευή. Τα πάνελ δεν μπορούν να αφαιρέσουν τα ωχρά σημάδια υγρασίας από τους τοίχους σας.
Θερμικές απώλειες χώρου
Ανάλογα με το κατά πόσο μπορεί ή δεν μπορεί ο χώρος σας να συγκρατήσει την εκπεμπόμενη από τα πάνελ θερμότητα, η υγρασία θα απομακρυνθεί ταχύτερα ή πιο αργά.

Ο χρόνος εξαρτάται άμεσα από τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες και μερικούς ακόμη παράγοντες.

Όπως και με το ερώτημα “Πόσο χρόνο πρέπει να δουλέψουν τα πάνελ για να έχω την η επιθυμητή θερμοκρασία;” έτσι και εδώ, η επίτευξη μιας σταθερής θερμοκρασίας εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:
Τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία
Σε μια πιο ζεστή μέρα, η επιθυμητή θερμοκρασία θα επιτευχθεί γρηγορότερα και θα διατηρηθεί πιο εύκολα με τα πάνελ να λειτουργούν λιγότερες φορές κάθε ώρα. Αντίθετα, μια κρύα μέρα θα ρίχνει διαρκώς τη θερμοκρασία του χώρου σας ταχύτερα και άρα, τα πάνελ θα πρέπει να λειτουργήσουν περισσότερο χρόνο ή και συνεχώς για την διατήρησή της.
Επίπεδο επιθυμητής θερμοκρασίας
Όσο υψηλότερη η θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει στο θερμοστάτη, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να επιτευχθεί σε μια κρύα μέρα.
Θερμικές απώλειες χώρου
Ένας καλά μονωμένος χώρος θα διατηρήσει πολύ περισσότερο χρόνο την επιθυμητή θερμοκρασία, από ότι ένας χώρος δίχως μόνωση και άρα, με μεγάλες απώλειες θερμότητας.
Επίπεδα υγρασίας στο χώρο και εξωτερικά
Για χώρους με αυξημένη υγρασία στους τοίχους όπως και για περιοχές με αυξημένη υγρασία, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος να αποδόσει ένα υπέρυθρο πανελ στην μέγιστη κάλυψή του.

Ο ρυθμός ανόδου της θερμοκρασίας επηρεάζεται άμεσα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Με δεδομένο το ότι έχει καλυφθεί η απαιτούμενη αναγκαία ισχύς σε Watt για το χώρο, ο χρόνος που απαιτείται για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία δεν είναι δεδομένος, αλλά εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες όπως:
Τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία
Σε μια πιο ζεστή μέρα, η επιθυμητή θερμοκρασία θα επιτευχθεί ευκολότερα.
Επίπεδο επιθυμητής θερμοκρασίας
Όσο υψηλότερη η θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει στο θερμοστάτη, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να επιτευχθεί.
Θερμικές απώλειες χώρου
Ένας καλά μονωμένος χώρος θα φτάσει πολύ πιο γρήγορα στην επιθυμητή θερμοκρασία, από ότι ένας χώρος δίχως μόνωση και άρα, με μεγάλες απώλειες θερμότητας.
Επίπεδα υγρασίας στο χώρο και εξωτερικά
Για χώρους με αυξημένη υγρασία στους τοίχους όπως και για περιοχές με αυξημένη υγρασία, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος να αποδόσει ένα υπέρυθρο πανελ στην μέγιστη κάλυψή του.

Μπορεί να λειτουργεί συνεχώς, χωρίς διακοπή

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τις συνεχείς ώρες λειτουργίας των πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης. Ακόμη κι αν ένα πάνελ μείνει στην πρίζα για πολλές ημέρες χωρίς θερμοστάτη, ο ενσωματωμένος διακόπτης θερμοκρασίας* θα φροντίσει για την αδιάκοπη λειτουργία του χωρίς προβλήματα.

​Ωστόσο, καλό είναι να κλείνουμε το πάνελ για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά από κάθε 12 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας (χωρίς θερμοστάτη).  Έτσι παρατείνεται ο χρόνος ζωής του. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τον θερμοστάτη πρίζας μαζί με το πάνελ, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς το πάνελ ανοίγει και κλείνει αυτόματα και δεν λειτουργεί συνέχεια.

Ο ενσωματωμένος διακόπτης θερμοκρασίας διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του πάνελ όταν αυτό φτάσει στη μέγιστη θερμοκρασία του. Η λειτουργία του επαναφέρεται αυτόματα, μόλις η θερμοκρασία του πέσει και πάλι κάτω από τη μέγιστη τιμή.