Σε ποιους χώρους μπορώ να χρησιμοποιήσω Πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης;

Σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο.
Πρακτικά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τους χώρους όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε Πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης. Τα πάνελ αποδίδουν ιδανικά σε κλειστούς χώρους (ή χώρους που κλείνουν με παράθυρα), αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους, χάρη στην άμεση μετάδοση της θερμότητας στο ανθρώπινο σώμα, ανεξάρτητα από τον ενδιάμεσο αέρα. Ιδανικοί χώροι για τις κατοικίες είναι τα δωμάτια συχνής διαβίωσης (π.χ. σαλόνι, κρεβατοκάμαρα), ενώ άμεσα είναι τα οφέλη εγκατάστασης πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης στις εξοχικές κατοικίες, ειδικά αν αυτές βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές.  Η μοναδική ικανότητα των πάνελ Infrared στην αποβολή της υγρασίας, θα ευνοήσει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αυτές.  Επίσης, τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε πολύ μεγάλους χώρους, οι οποίοι είναι αδύνατο να θερμανθούν συνολικά με οποιοδήποτε συμβατικό μέσο θέρμανσης που βασίζεται στην ανακύκλωση θερμών αέριων μαζών.  Η εγκατάστασή σε στρατηγικά σημεία (τοίχους και οροφή) ώστε να θερμαίνουν μόνο τους χώρους όπου βρίσκονται οι άνθρωποι τις περισσότερες ώρες, εξασφαλίζει άριστη θέρμανση και οικονομία, αφού δεν απαιτείται πλέον η συνεχής λειτουργία κάποιου μεγάλου και ενεργοβόρου συστήματος θέρμανσης.
Τα πλεονεκτήματα της απευθείας μετάδοσης της θερμότητας στα σώματα ωφελούν άμεσα πολλές ακόμη περιπτώσεις χώρων όπως:
·   Χώρους εστίασης
·  Εργοστάσια, βιοτεχνίες και αποθήκες
·  Μεγάλες αίθουσες αναμονής
Κλινικές και χώρους θεραπείας νοσημάτων του αναπνευστικού

Σε ποια σημεία του χώρου μπορώ να εγκαταστήσω τα πάνελ;

Στην οροφή και τους τοίχους, αλλά και στο δάπεδο, με χρήση βάσης δαπέδου.

Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης μπορούν να εγκατασταθούν στον τοίχο και στην οροφή ή στο δάπεδο, τοποθετημένα στην προαιρετική  βάση δαπέδου ώστε να μπορείτε να τα μετακινείτε σε όλους τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες σας.  Βασική λεπτομέρεια που θα πρέπει να προσέξετε είναι πως τα πάνελ θα πρέπει να «κοιτάζουν» προς τους εσωτερικούς τοίχους του χώρου και όχι π.χ. προς τα παράθυρα. Συμβουλευτείτε τα παραδείγματα στα σχήματα που παραθέτουμε, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα την ορθή τοποθέτηση των πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης.